Ρωτήσαμε το ρομπότ για το σύμφωνο συμβίωσης και τον γάμο, τι απάντησε

Το σύμφωνο συμβίωσης είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο ενηλίκων που ζουν μαζί και έχουν συνάψει συμφωνία για τη συμβίωσή τους. Με το σύμφωνο συμβίωσης, τα ζευγάρια μπορούν να απολαύσουν ορισμένα δικαιώματα που είναι παρόμοια με αυτά που παρέχονται στους συζύγους, όπως το δικαίωμα στην κληρονομιά και την κοινοπραξία στα αποκτήματα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ του γάμου και του συμφώνου συμβίωσης. Οι βασικές διαφορές είναι οι εξής:

Τρόπος σύναψης: Ο γάμος συνάπτεται μετά την γνωστοποίηση του με αγγελία ή με ιερολογία, με προφορική δήλωση ενώπιον δημάρχου με την παρουσία δύο μαρτύρων, κατόπιν άδειας του δημάρχου. Αντίθετα, για τη σύσταση του συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) και η οποία καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Διαδικασία διάλυσης: Η διαδικασία διάλυσης του γάμου είναι πιο περίπλοκη από τη διάλυση του συμφώνου συμβίωσης. Στην περίπτωση του γάμου, η διάλυση μπορεί να γίνει μόνο με αίτηση διαζυγίου, ενώ στην περίπτωση του συμφώνου συμβίωσης, η διάλυση μπορεί να γίνει με συμφωνία των μερών, με μονομερή συμβολαιογραφική πράξη

Ο Κασσελάκης με τον Τάιλερ είχαν σύμφωνο συμβίωσης και προχώρησαν σε γάμο, είναι ίσως και θέμα ψυχοσύνθεσης του καθένα και προσωπικών επιλογών.