ΥΠΠΟ: Υποχρεωτικό το ελληνικό τραγούδι σε ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού που θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι και τις 14 Μαρτίου, λαμβάνονται μέτρα «προστασίας και προώθησης του ελληνόφωνου τραγουδιού».

Η υπουργός, η οποία δεν πρέπει να έχει και πολύ σχέση με την μουσική, απλά θέλει να εξυπηρετήσει τις συντεχνίες που εκπροσωπούν το Ελληνικό τραγούδι, θα μπορούσε να μπει ένα ποσοστό, αλλά αυτό που σχεδιάζουν  είναι αντίθετο με την σημερινή πραγματικότητα αυτό που σχεδιάζουν

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο: «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού» και περιλαμβάνει σειρά άρθρων, θέτοντας ελάχιστο όριο ελληνικής μουσικής και ελληνικών τραγουδιών σε συγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους:

 

Ειδικότερα, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, εμπορικά κέντρα, μέσα μαζικής μεταφοράς, λιμάνια, καζίνο θα πρέπει να παίζουν ελληνόφωνα τραγούδια σε ποσοστό τουλάχιστον 45%.

Προβλέψεις υπάρχουν και για τους κοινόχρηστους χώρους. Ενδεικτικά, στο άρθρο 11 για τους κοινόχρηστους χώρους των μέσων μαζικής μεταφοράς αναφέρεται ότι:

Στους κοινόχρηστους χώρους των μέσων μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό μετάδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

Για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, προβλέπεται επίσης, ότι αν αυξήσουν κατά ένα ποσοστό το χρόνο μετάδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής ελληνόφωνων τραγουδιών, τότε να προσαυξάνεται κατά ποσοστό από 10% έως 30%, το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.