ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΦΑΡΙΝΤΑ, από το 1959

Σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη, όλοι οι μουσικοί είναι καταπληκτικοί

Στην αίγυπτο μια βραδιά
Πληγώθηκε μια καρδιά
Έφυγε αυτή κι ο φελλάχοσ
Στο πόνο σπαράζει
Μέσα στη έρημο μόνοσ
Τισ νύκτεσ φωνάζει

Φαρίντα αγάπη γλυκιά μου
Πονάει και κλαίει καρδιά μου
Γύρισε πίσω τη φλόγα να σβήσω
Που έχω στη καρδιά
Φαρίντα μου γλυκιά

Κλαίει ο φελλάχοσ πικρά
Για την φαρίντα πονά
Με το φεγγάρι τα βράδια
Μιλάει και κλαίει
Πάντα το ίδιο τραγούδι
Στη έρημο λέει

Video Url