Πριγκιπέσα-Σωκράτης Μάλαμας, οι στίχοι του πάντα επίκαιροι

Πριγκιπέσα-Σωκράτης Μάλαμας, οι στίχοι του πάντα επίκαιροι

Άλλα θέλω κι άλλα κάνω
κι έφτασα ως εδώ
λάθη στραβά και πάθη
μ’ έβγαλαν σωστό.