1267672665

 

Γεννήθηκε 24 Οκτωβρίου του 1946... Έφυγε από την ζωή την ίδια μέρα το 2010...

 

Φωνές υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν στο Ελληνικό τραγούδι. Το μυστικό παντού είναι το ΠΟΙΟΣ τις διαλέγει, εκεί υστερούμε εδώ και χρόνια. Κ. Ζουγρής