"Σταμάτης Σπανουδάκης - Ερημιά"

"Σταμάτης Σπανουδάκης - Ερημιά"

Από την ταινία "Η Φανέλα Με Το 9" το θυμήθηκε ο Νίκος Μπούζας