Η Μαρία Παπαγεωργίου διασκευάζει Μίκη με art rock διάθεση.

Η Μαρία Παπαγεωργίου διασκευάζει Μίκη με art rock διάθεση.

Η Μαρία Παπαγεωργίου διασκευάζει Μίκη με art rock διάθεση.

1. Αγάπη

Video Url

 

 

 

2.Ξημερώνει

Video Url

 

 

 

3. Δάκρυσαν τα σεντόνια μου

Video Url