'Έχω πάθει πλάκα με ένα λαϊκό τραγούδι του Σπύρου Ζαγοραίου'

'Έχω πάθει πλάκα με ένα λαϊκό τραγούδι του Σπύρου Ζαγοραίου'

Κώστας Ζουγρής

ΑΛΗΤΗΣ-Σπύρος Ζαγοραίος

 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 

 

ΡΙΑ ΚΟΥΡΤΗ, μάλλον σαν απάντηση με τον τίτλο Μάτια που δεν βλέπονται