Αλήθεια πόσοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Θανάσης Αλατάς
με ένα ελληνόφωνο τραγούδι που έγραψε το 1976 μαζί με τα υπόλοιπα 
μέλη από το συγκρότημά του Τα 4 επίπεδα της ύπαρξης έχει κερδίσει 
2 γκράμμυ αφού το τραγούδι  τους Κάποια Μέρα στην Αθήνα έγινε 
σάμπλινγκ από τον Jay Z στο Run This Town
No 1 σε Αγγλία και 2 σε Αμερική, τραγούδι στο οποίο συμμετέχουν και οι Rihanna και
Kanye West. Το σάμπλινγκ στα 4;36
 
 
 
Δύσκολα θα υπάρχει ελληνική συμμετοχή με περισσότερα κτυπήματα σε YouTube