Είναι καλοί οι Egg Hell αλλά πρέπει να διαλέξουν μεταξύ του να τα παρατήσουν και να πάνε σε κάποια μεγάλη ξένη χώρα όπου θα συναντήσουν μεγάλες δυσκολίες και ανταγωνισμό ή να τραγουδήσουν Ελληνικά, αλλιώς τα χρόνια περνάνε γρήγορα