Για την μάνα του Παύλου

Και το κουράγιο της........

https://www.youtube.com/watch?v=qUVGzyrUmgA