Κάποτε μιλάγαμε & είχαμε στο μυαλό μας άλλες τρύπες & όχι αυτές που ακούμε κάθε μέρα για τα οικονομικά της χώρας

1988 Τρύπες στο Πεδίο του Αρεως