Ο χρόνος ο καλύτερος-Κώστας Τουρνάς

Ο χρόνος ο καλύτερος-Κώστας Τουρνάς

Κυκλοφόρησε το 1974.

Έφυγε άλλος ένας χρόνος,
που για το καλό επάλεψε,
με τα μάτια μου τον είδα,
που σαν έφευγε εδάκρυσε.
Όλοι είπανε πως μαύρη,
ήταν η χρονιά που ζήσαμε,

Αν μου ζητούσαν να πω ποιος από τους Έλληνες καλλιτέχνες δεν έχει πάρει από το ευρύ κοινό την αναγνώριση που πραγματικά του αξίζει, θα έλεγα ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο Κώστας Τουρνάς. Κώστας Ζουγρής