Το 1950

 

 

 

Το 1950

 

 

 

ΧΑΛΚΙΔΑ-Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης