Τραγούδι του 1959 περιγράφει μαι ανθρώπινη πραγματικότητα