Τραγουδά Νίκο Παπάζογλου και την εύλογη απορία του

 

 

και ο ίδιος ο Νίκος