Χορχε Μπουκάι ‘’Να βλέπεις στον Έρωτα’’

"Κι αν οι λέξεις είχαν σώμα και χόρευαν Tango θα σου έδειχναν αυτή τη στιγμή ότι στο χορό της σχέσης:
•Η αγκαλιά είναι στήριγμα κι όχι πίεση…
•Το λάθος είναι δυνατότητα…
•Αν δεν δώσεις εσύ χώρο στον άλλον θα τον πάρει μόνος του…
•Ο σύντροφος σου είναι εδώ για να σου δείξει ποιος είσαι…
•Η συνάντηση, η επαφή είναι διάλογος κι όχι καταναγκασμός…
•Ο διάλογος είναι για να ακούς τον άλλον κι όχι για να υποθέτεις…
•Η αγκαλιά είναι για να δίνεις χώρο στον άλλον κι όχι να παγιδεύεις…
•Η σχέση είναι γνήσιος σωματικός και ερωτικός διάλογος…
•Η σχέση είναι διάλογος, διάλογος, διάλογος..."

~ Χορχε Μπουκάι ‘’Να βλέπεις στον Έρωτα’’ ~

 
 
-->