Από το 1975 στο 1980, Θέμης Αδαμαντίδης, Κρήτη, Κέρκυρα και Νιο

Από τις πρώτες επιτυχίες του

Video Url

 

Video Url

 

Video Url