Φεβρουάριος 1978 οι μουσικές μας αναμνήσεις

Όλες οι χρονιές της δεκαετίας του '70 είχαν έντονες μουσικές αναμνήσεις

Video Url