Αναμνήσεις, Φεβρουάριος 1988

Η κάθε χρονιά έχει τους νεανικούς της ήρωες που ξεχωρίζουν στην μουσική, λίγοι από αυτούς παραμένουν δημοφιλείς με το πέρασμα του χρόνου.

Video Url