1985 Φεβρουάριος, μουσικές αναμνήσεις

38 χρόνια πριν είναι σαν να τα ακούμε τώρα στο ραδιόφωνο

Video Url