Δεκέμβριος 1976 αναμνήσεις για τους νοσταλγούς της μουσικής

Κάθε στιγμή έχει και μερικά τραγούδια που μένουν αξέχαστα στην μνήμη όσων ζουν την κάθε εποχή, εξαίρεση δεν αποτελεί βέβαια ο Δεκέμβριος του 1976

Video Url

 

 

 
 
-->