The Wall 1990, Βερολίνο

The Wall 1990, Βερολίνο

21 Ιουλίου 1990