Συνήθως το να γίνεις ήρωας σε κάποιο τομέα έχει το κόστος του, όμως αυτό γίνεται αντιληπτό στους άλλους εκ των υστέρων.