Το έγραψε η ίδια εμπνευσμένη από τον καθημερινό διάλογο που είχε ο πατέρας της με τους γείτονες στους οποίους έλεγε 'Hello Stranger, it’s been a long time