Πούλησε όσο όλα μαζί τα υπόλοιπα στα 5 πρώτα, πρέπει να πιάσουν και στην Αμερική

 

KING

 

 

TAKE SHELTER

 

 

REAL

 

 

FOUNDATION

 

 

SHINE