Μέρος του στίχου είναι επηρεασμένο από Shakespeare

 

 

 

Η πρώτη ερμηνεία ήταν από το 1926