Νο 1 στην Αμερική 9 Οκτωβρίου 1961, η πρώτη ερμηνεία ανήκει στον Percy Mayfield