Μέσα στις πολλές πρωτιές που έχει η χώρα μας, είναι και το ότι θα πρέπει να είναι η μοναδική στον πλανήτη που ο Santana είναι πιο δημοφιλής από τους Beatles. Αυτό στην ουσία χάρις στο instrumental, Europa, από μία χώρα που έδωσε το όνομα στην Ευρώπη, αλλά οι πολίτες της είναι μπερδεμένοι μεταξύ Ευρώπης, Ανατολής, Νότιας Αμερικής και πρώην Σοβιετικής Ένωσης . ΚΖ