Θέματα

johncage prepared piano app

  Η σύνθεση 4'33 του John Cage (για κάθε αριθμό και τύπο οργάνου) έχει χαρακτηριστεί αμφιλεγόμενη και ...

      Ο χάρτης του κόσμου όπως τον είχε φανταστεί ο George Orwell στο προφητικό βιβλίο του 1949 , με τίτλο ...