Το συγκρότημα πήρε το όνομα του από τον Bronski χαρακτήρα του Tin Drum βιβλίου του  Gunter Grass