4+5 Ερωτήσεις

irw

  Τι θα συμβούλευες ένα έφηβο-η που θα ήθελε να ασχοληθεί με την μουσική σήμερα;   Πιστεύω ότι ...

    Τι θα συμβούλευες ένα έφηβο-η που θα ήθελε να ασχοληθεί με την μουσική σήμερα;   Σε μια εποχή ...

  Τι θα συμβούλευες ένα έφηβο-η που θα ήθελε να ασχοληθεί με την μουσική σήμερα;   Τη μόνη συμβουλή ...